Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Úřední deska > Základní předpisy

Základní předpisyVyvěšeno: 26. 4. 2021
Sejmuto:

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Nařízení  vlády  č.  75/2005  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  přímé  vyučovací,  přímé  výchovné, 
  přímé  speciálně  pedagogické,  přímé  pedagogicko-psychologické  činnosti  pedagogických 
  pracovníků
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška  č.  317/2005  Sb.,  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  akreditační 
  komisi a kariérním systému pedagogických pracovníku 
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška  č.  106/20101  Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  zotavovací  akce  pro  děti
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory
   a provoz zařízení, předškolních zařízení a některých školských zařízení
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most
 • a jiné

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v tištěné nebo elektronické podobě na sekretariátě školy v pondělí - pátek od 7:00 do 14:00.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 04. 2021 16:19