Fulltextové vyhledávání

Každý žák se učí naplno a s úspěchem

8. základní škola Most

Naše škola má šedesátiletou tradici. Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí. Přesto není školou, která by zůstávala stát v historii, naopak se neustále modernizuje a mění svou tvář podle současných potřeb. Ve škole můžete nalézt v každé třídě moderní počítače připojené na vysokorychlostní internet, v každé třídě je interaktivní tabule, žáci se učí pomocí moderních pomůcek v rekonstruovaných učebnách, tělesnou výchovu mají žáci na moderním multifunkčním hřišti a ve velké tělocvičně. Nic z toho by však nemělo hodnotu, pokud by děti nebyly v rukou výborného pedagogického sboru, který je připraven poskytnout dětem kvalitní vzdělání, umožňující pokračování ve studiu na středních školách. Vzděláváme tak, aby se děti učily jak poznatky, tak dovednosti potřebné pro 21. století.

Každý žák, který školu navštěvuje, je pro nás závazkem, a je věcí naší profesní cti poskytnout mu výchovu a vzdělání na vysoké úrovni. Naším mottem je: „Každý žák se učí naplno a s úspěchem". Klademe důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení.

O vysoké úrovni vzdělávání, které poskytujeme, svědčí i to, že škola je jako jediná v Ústeckém kraji podporována nadací The Kellner Family Foundation, a stala se modelovou školou pro další školy v Ústeckém kraji.