Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

Školská rada

 

 

Informace o školské radě

Školská rada je při škole zřízena na základě školského zákona. Je šestičlenná a pro období let 2017 - 2020 pracuje v následujícím složení:

Ing. Eva Galková předseda školské rady, zástupce zřizovatele
Ing. Jiří Turis zástupce zřizovatele
Mgr. Hana Lehmanová zástupce z řad pedagogických pracovníků
Mgr. Ivana Hůrková zástupce z řad pedagogických pracovníků
Anna Hraničková zástupce z řad zákonných zástupců
Tomáš Kopecký zástupce z řad zákonných zástupců

Školská rada má tyto kompetence dle školského zákona:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy ČŠI
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům