Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

pro školní rok 2021/2022

Kapacita družiny – 113 žáků

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto kritérií:

  1. Do školní družiny může být přijat pouze žák Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace.
  2. Přednostně budou přijímáni žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.
  3. Přijímáni budou žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.
  4. Přijímáni budou žáci 3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.
  5. Přijímáni budou žáci 1. – 3. ročníku, kteří mají trvalé bydliště mimo město Most.
  6. Přijímáni budou žáci 1. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku nastoupí do zaměstnání.
  7. Přijímáni budou žáci 2. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku nastoupí do zaměstnání.
  8. Přijímáni budou žáci 3. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do doby 3 měsíců od zahájení školního roku nastoupí do zaměstnání.
  9. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni žáci 4. ročníku.
  10. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny ani žáky 4. ročníku, budou přijímáni žáci 5. ročníku.

Žádost o přijetí je nutné odevzdat vychovatelkám školní družiny v termínu do 10. 6. 2019. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při neobsazení kapacity školní družiny.

V Mostě dne 23. 2. 2021