Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Štěpánka Dekastellová

Jako školní metodik prevence úzce spolupracuji s výchovnou poradkyní a s vedením školy, mým úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů a v případě složitějších situací odkazuji zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Kontakt: dekastellova@8zsmost.cz 

Konzultační hodiny pro žáky: kdykoli dle potřeby

Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry.

Konzultační hodiny pro rodiče:  úterý 14:00 – 15:00    kabinet Př č. 29, 2. patro, popř. dle domluvy

Důležité kontakty:

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma volání i chat, sms): http://www.linkabezpeci.cz/

Linka duševní tísně: +420 476 701 444  Facebook: Linka Duševní Tísně

Minimální preventivní program naleznete v sekci Dokumenty / Školní dokumenty.

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

  • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
  • experimenty žáků s návykovými látkami
  • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
  • projevy rasové a menšinové intolerance
  • domácí násilí a sexuální zneužívání
  • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.