Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most 1

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

  • Základní škola
  • Školní družina
  • Školní klub
  • Školní jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 235681197/0600

6. IČO

473 263 28

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: 8zsmost@8zsmost.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): shmjcc9

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala 2614, 434 01 Most

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V současné době nejsou Základní škole, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.