Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Akce družiny > Celostátní setkání vychovatelek ŠD - ocenění naší práce

Celostátní setkání vychovatelek ŠD - ocenění naší práceNárodní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení pořádali v pátek 10. a 11. 6. 2022 Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů, a my jsme mohly být u toho.

Cílem semináře je zkvalitňovat zájmové vzdělávání a podpořit vzájemné obohacení a výměnu zkušeností mezi pedagogy. Program byl velmi bohatý a inspirativní, mezi hosty bylo mnoho zajímavých lidí zabývající se problematikou, aktuálními tématy a novými trendy zájmového vzdělávání. Mezi některými z nich byli např. RNDr. Milan Macek, CSc. zabývající se legislativou pro zájmové vzdělávání, PaedDr. Drahomíra Jucovičová, která nám nastínila pocity dětí s projevy ADHD v běžném kolektivu dětí, PaedDr. Alena Tichá, PhD., která formou své dílny upozornila na důležitost hlasové hygieny vychovatelů, Mgr. Petr Kořenek, který poukázal na aktuální problémy a nové trendy zájmového vzdělávání ve vztahu RVP ZV a praxí a mnoho dalších odborníků z praxe.

Během víkendu jsme mohly navštívit některé z 11 dílen obsahově zaměřených na strategické dokumenty MŠMT a rovněž vycházející z evaluačních dotazníků z minulých ročníků.

V průběhu semináře si mohli návštěvníci prohlížet vystavované práce školních družin a klubů z celé republiky a mnoho dalších inspirativních nabídek od prodejců knih a didaktických pomůcek. Nám se podařilo v této nabité konkurenci celorepublikové soutěže vyhrát krásné 2. místo za vystavené práce dětí ze školní družiny, a na to jsme náležitě pyšné.

Na závěr si dovolím použít myšlenku Mgr. Kořenka, se kterou se naprosto ztotožňuji. „Každý pedagog může být učitelem, ale jen někdo může být vychovatelem“.

                                                                                  

Bc. Michaela Janoutová

(vychovatelka ŠD, 8. ZŠ v Mostě)